main-e-art.de

Juveniler Traum - 2. Fassung, Teilansicht

Juveniler Traum – 2. Fassung, Teilansicht

Frau mit Vogelmaske

Frau mit Vogelmaske

Frau ohne Vogelmaske

Zur Erinnerung

Zur Erinnerung

Siegfried

Siegfried

Eduard Mörike

Eduard Mörike

Trauerzug

Trauerzug - 2. Fassung

Trauerzug – 2. Fassung

Korn des Anaximander

Korn des Anaximander

Herbe Anmut

Herbe Anmut

Rosenkranz 2

Rosenkranz 2

Rosenkranz 1

Rosenkranz 1

Schwestern

Schwestern

Anselm Grün

Paul F.B.

Probe mit Dirigent Lothar Zagrosek

Probe mit Dirigent Lothar Zagrosek

Schreibendes Mädchen – MM

Halbakt im Halbdunkel

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >